z3260743626277_e9d79159a6aa017fdfeb47ce21c06fd6

ThS. Nguyễn Ngọc Nam

Giảng viên Phân tích dữ liệu
32117007_2172236779459780_740547186118361088_n

Lê Tường Phúc

Giám đốc đào tạo
ngoc skillup

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tư vấn viên